How To Make Panchamrut

Panchamrut

Panchamrut– prasad during hindu religious functions. During Satyanarayan Katha, Bhagwad Puja, Krishna Janmashthami,Ganapati Pujan,Laxmi Pujan, we found very common Prasad, called Panchamrit. Along with Satyanarayn Prasad, Sheera , we also Continue reading How To Make Panchamrut