Kairich Panha | Aam ka Panna

Kairi panha

Kairich Panha is a traditional Maharashtrian Raw Mango Drink. ‘Kairi Panhe’ or ‘Kairich panha’ is a Maharashtrian name for this Raw Mango Drink or Aam ka panna. My mom makes Continue reading Kairich Panha | Aam ka Panna